Personlig profil

sandra3
Idéstark designer som söker nya utmaningar. Jag brinner för att designa marknadsmaterial för både tryck och digital användning. Att vara designer innebär att man kan bidra med sina kompetenser inom formgivning för skapa ett funktionellt och estetisk passande material. Det är precis den servicen jag står för att leverera fram möjligheter. Men jag gillar även att ta tag i projekten och jag är snabb på att se en grupps enskilda resurser, vilket jag fått erfara när jag jobbat ideellt för Studentredaktionen.